• Van data naar inzicht

    Dashboards, rapportages, overzichten, lijsten

  • Grip op processen

    Direct en continue zicht op de voortgang

  • Dashboards op maat

    Op maat gesneden overzichten op elk gewenst niveau in uw organisatie

DataEffect is de perfecte partner

als u zicht wilt krijgen op uw prestaties en uw processen. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Probeer het! Neem vrijblijvend contact met ons op.

 Het geheim achter een voorsprong krijgen, is beginnen


M.Twain

Ons concept

Waar we voor gaan

Missie

We zorgen voor helder inzicht in de prestaties van uw organisatie.

Wij bieden informatie waarmee (een ieder binnen) de organisatie zijn prestaties kan verbeteren. Hierdoor raken medewerkers meer betrokken, bespaart u kosten en neemt uw concurrentievoordeel toe.

Visie

DataEffect streeft ernaar de wereld om ons heen "slimmer" te maken.

Ons doel is om organisaties grotere prestaties te laten leveren, door inzicht te bieden in processen en resultaten. Wij willen de beste partner zijn voor organisaties die willen weten en willen begrijpen.

Strategie

DataEffect ondersteunt organisaties bij het vaststellen van KPI's, het ontsluiten van de gegevens en het beschikbaar maken van de gewenste informatie via dashboards en rapportages.

De gebruikte applicaties in de organisatie worden als uitgangspunt genomen, net als de gekozen strategie en de bestaande processen.  

We helpen de organisatie de gegevens zo te gebruiken, dat op diverse niveaus in de organisatie juiste keuzes gemaakt worden.

DataEffect is een organisatie die een totaaloplossing levert. We leveren zowel (proces)inhoudelijke, analytische als (IT) technische ondersteuning. We onderscheiden ons daarmee van vele andere aanbieders die alleen een applicatie of alleen procesverbetering (bijv. Lean management) bieden.

Kernwaarden

Wij zijn een authentieke organisatie met een no-nonsense insteek.

We verdiepen ons in onze klant en weten een organisatie snel te doorgronden.

We bekijken prestaties vanuit verschillende perspectieven: processen, mensen, middelen en management.

Wij zijn duidelijk over de mogelijkheden tot prestatieverbetering.

We zeggen 'nee', als u beter gediend bent met andere oplossingen.

Wij focussen op het toevoegen van waarde. We streven nadrukkelijk lange termijn relaties na, met onze klanten en met onze partners.

Bedrijven waar de medewerkers de visie en missie delen, behalen 29% meer winst 


Watson Wyatt Work Study

Onze werkwijze

Waar we voor staan

Om producten, diensten en/of ervaringen te leveren, zijn processen nodig. Om het proces soepel, klantgericht en efficiënt te laten verlopen is informatie cruciaal. Directie heeft informatie nodig, om de uitvoering van de gekozen strategie te monitoren en om te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen. Medewerkers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en willen specifieke informatie, om tijdig te weten, hoe ze ervoor staan en hoe het beter kan. Managementinformatie en procesinformatie; beide zijn nodig om optimaal te kunnen presteren.

DataEffect helpt organisaties om de juiste informatie beschikbaar en toegankelijk te maken. We gaan daarbij uit van informatie die gebruikt wordt bij het besturen van activiteiten en het nemen van beslissingen, op zowel uitvoerend of managementniveau. Uitgangspunt is daarbij de missie, visie en strategie van een organisatie. We maken gebruik van ons ADVIES-model: Analyseren, Data verzamelen, Visualiseren, Interpreteren, Evalueren en Sturen.

Stap 1

We starten met het Analyseren van doelen, processen en informatiestromen. Welke doelen wil de organisatie bereiken? Welke processen zijn er gaande? Welke informatie wordt daarbij gebruikt? We werken liefst samen met de mensen van de hele organisatie om helder te krijgen hoe het werkt én om vorm te geven aan de gewenste inzichten. De rol/functie binnen de organisatie bepaalt immers welke informatie nuttig is en hoe deze eruit moet zien. Op deze manier zorgen we er later voor dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden die ook werkelijk leiden tot de gewenste dashboards, rapportages en overzichten.

Wanneer duidelijk is, welke management- en procesinformatie gewenst is, is Data verzamelen de volgende stap. Samen met de (IT) verantwoordelijke(n) van de organisatie gaan we aan de slag om de aanwezige informatiebronnen te ontsluiten. Vervolgens wordt er gebruik gemaakt van Business Intelligence Applicaties. We definieren een metadata-laag en richten deze zo in, dat de verschillende data op allerlei manieren met elkaar in verband kunnen worden gebracht. De basis die steeds weer gebruikt wordt om dashboards, overzichten en rapportages mee samen te stellen.

Stap 2

Vanuit de meta-data-laag gaan we Visualiseren. Met een pragmatische en resultaatgerichte insteek, zorgen we voor de oplevering van gewenste overzichten. We maken kant-en-klare dashboards en rapportages, die beschikbaar zijn voor management, medewerkers en/of klanten van uw organisatie. Direct contact met de diverse eindgebruikers blijft voor ons zeer belangrijk. Feedback is van wezenlijk belang voor het verder ontwikkelen van de dashboards en de rapportages. Door toewijding en inlevingsvermogen te combineren met het nemen van verantwoordelijkheid, leveren we de gewenste inzichten op.

Na de visualisatie is de fase van Interpreteren aangebroken. Wat vertellen de cijfers en grafieken ons? Is het wat we verwacht hadden? Hoe doen we het in vergelijking met de markt? We nemen initiatief om te zorgen dat de dashboards en rapportages gebruikt worden. We introduceren, gaan het gesprek aan en creeren draagvlak. Zorgvuldigheid in gebruik staat voorop.

Stap 3

Het beschikbaar maken en interpreteren van informatie leidt niet direct tot grotere prestaties. De informatie is een hulpmiddel bij het Evalueren van de processen. Waar is winst te behalen? Waar laten we het liggen? Waar verliezen we tijd?  Waar kan het efficienter? Waar kan het slimmer? Van belang is om de "knoppen" te vinden waaraan gedraaid kan worden.

Wanneer en hoe de informatie wordt gebruikt, bepaalt het succes van organisatie.Kennis nemen van de feiten leidt tot inzicht. Inzicht is nodig om de gewenste richting te kiezen. Om de gewenste richting in te slaan, is actie nodig. Als er actie wordt ondernomen, spreken we van Sturen

De oplossing van DataEffect biedt uw organisatie grotere efficientie en effectiviteit door duidelijke en toegankelijke informatie. U realiseert meer betrokkenheid, bespaart kosten en wordt in staat gesteld om uw organisatiedoelen te realiseren.

Een beslissing is gebaseerd op kennis, niet op cijfers
Plato

Onze diensten

Wat we kunnen bieden

Consultancy

Consultancy is bedoeld voor organisaties die tijdelijk ondersteuning wensen bij het ondersteunen van managers en uitvoerders.

→ read more

Sturen met informatie

In deze eendaagse training leert u wat operationele en managementinformatie voor u kan betekenen in uw dagelijkse werk.

→ read more

Interactieve Dashboards

De Interactieve Dashboards van DataEffect bieden u een complete informatieanalyse- en rapportage-omgeving.

→ read more

Rapporten maken

In deze eendaagse training leert u hoe u rapporten en dashboards kunt ontwerpen. Deze training is bedoeld voor personen die rapporten maken en onderhouden

→ read more

Beheer van datamodel en dashboards

In deze tweedaagse training leert u hoe u de structuur kennen van het datamodel en de dashboards en hoe u deze beheert en uitbreidt. U krijgt een goed beeld van wat u met de tool kunt.

→ read more

Periodieke ondersteuning

De servicedesk van DataEffect omvat naast een telefonische helpdesk, ook een webpagina waarmee u als klant toegang krijgt tot informatie over helpdeskvragen.

→ read more

Projectmanagement

Bij de keuze voor een complete informatieanalyse- en rapportage-omgeving blijkt de praktijk van realisatie en implementatie vaak weerbarstiger dan vooraf ingeschat.

→ read more

Servicedesk

De servicedesk van DataEffect omvat naast een telefonische helpdesk, ook een webpagina waarmee u als klant toegang krijgt tot informatie over helpdeskvragen, nieuwe releases en overige informatie die DataEffect periodiek ter beschikking stelt.

→ read more

Implementatie BI-Beheer

Wanneer u de beschikking heeft over informatieanalysetools, u meer en meer met deze informatie gaat doen, wordt het beheer van de gegevens en informatie steeds belangrijker.

→ read more
Het is beslist waar, zoals filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefd
S. Kierkegaard

Neem contact met ons op

Address:

DataEffect
Schokkencamp 3
6905 CN Zevenaar
info@dataeffect.nl
+31 (0)6 5124 2577
Security
Image verification